Byli duszpasterze naszej parafii

Proboszczowie

Śp. Ks. Prałat Bolesław Jurga 1966 r. – 30.06.1995 r.

Ks. kan. Zbigniew Sujkowski 1.07.1995 r. – 30.06. 2009 r.

Ks. kan. Tomasz Morasz 1.07.2009 r. - 

Wikariusze:

Ks. Ryszard Siwek 2019-

Ks. Waldemar Bączkowski 2018-2019

Ks. Dominik Dutkiewicz 2014-2018

Ks. Wojciech Waszkiel 2009-2014

Ks. Tomasz Nawracała 2006-2009

Ks. Franciszek Sikora 2004-2008

Ks. Waldemar Szlachetka 2005-2006

Ks. Tomasz Słomiński 1999-2005

Ks. Krzysztof Szymandera 1999-2004

Ks. Maciej Przewoźny
Ks. Zbigniew Teinert

Ks. Mieczysław Nowak

Ks. Michał Maciołka
Ks. Michał Milewski
Ks. Szymon Daszkiewicz

Ks. Dominik Kużaj

Ks. Ryszard Rybak

Ks. Eugeniusz Guździoł
Ks. Dariusz Kmieciak
Ks. Rafał Pajszczyk
Ks. Maciej Kubiak
Ks. Krzysztof Skowroński

Ks. Maciej Jankowiak

Kapelani szpitali:

Ks. Ryszard Siwek 2019-

Ks. Waldemar Bączkowski 2018-2019

Ks. Marek Marcinkowski 2014-2018

Ks. Sławomir Pawlicki 2011-2014

Ks. Andrzej Sotek 2010-2011

Ks. Maciej Dudziak 2007-2010

Ks. Krzysztof Kruk 2006 -2007