Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Co to jest Akcja Katolicka ?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z kapłanami w parafii.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez :

- pogłębienie życia religijnego, intelektualnego i kulturalnego

- ukierunkowanie życia na zadania apostolskie

- przenikanie życia społecznego wartościami ewangelicznymi

- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza

- reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej

- kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym

Jakie mogą być formy działania Akcji Katolickiej w parafii ?

- poszerzanie wiedzy, zdobywanie argumentów, aby móc zajmować właściwe stanowisko wobec takich zagadnień jak : konstytucja, pornografia, uwłaszczenie, Unia Europejska, wybory różnych stopni

- spotkania okolicznościowe, towarzyskie w celu odbudowania porozrywanych więzi społecznych

- pomoc bezrobotnym, alkoholikom

- uwrażliwienie i uaktywnienie rodziców posiadających dzieci w szkołach

- tworzenie miejsc sportowych dla dzieci i młodzieży

- organizowanie turystyki

- zorganizowanie wypożyczalni książek i filmów o tematyce religijnej

- organizowanie przedstawień teatralnych, spotkań z poezją, kursów fotograficznych, nauki języków obcych

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczory autorskie.

Każdy z nas może być ewangelizatorem naszej małej Ojczyzny, czyli parafii poprzez udział w Akcji Katolickiej. Każdy z nas powinien w swojej parafii znaleźć dla siebie miejsce i środowisko, aby być ewangelizowanym przez innych i móc ewangelizować innych, dlatego też wszystkich chętnych, a szczególnie młode małżeństwa i nie tylko. Zapraszamy na spotkania w II piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. do Sali parafialnej na nowym wikariacie.