Historia

Pod koniec XIX wieku na Jeżycach powstała parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. Poświęcenia kościoła dokonał 1 października 1899r. pierwszy proboszcz jeżycki ks. Walenty Kolasiński. Kolejnym ważnym momentem istnienia nowej parafii było założenie własnego cmentarza parafialnego, gdyż dotychczas wierni chowani byli na cmentarzu św. Wojciecha przy drodze do Obornik. Założono, więc cmentarz na peryferiach Jeżyc, na zakupionym w 1903 gruncie rolnym. Lokalizacja cmentarza zakładała wkomponowanie go w istniejący już pas ogrodów i cmentarzy o kształcie półkola w lewobrzeżnej części miasta. Na kształt i obraz cmentarza miały wpływ tendencje panujące w ówczesnej sztuce ogrodowej. Uważano, że dzieło sztuki i dzieło natury wzajemnie się przenikają. Dostrzegamy to przede wszystkim w zespole architektury i rzeźby, który tworzy ujednoliconą całość z zielenią. Cmentarz jeżycki przetrwał w nienaruszonym kształcie do czasów powojennych. W latach 60 - tych został zamknięty decyzją ministra gospodarki komunalnej z dnia 5. maja 1961r. i przeznaczony został pod urządzenie zieleni publicznej. Do tego nie doszło. Trzeba zaznaczyć, że w  połowie lat 60-tych z powodu rozbudowującego się Osiedla wierni zaczęli się gromadzić przy cmentarnej kaplicy na nabożeństwa i Msze święte odprawiane przez księży dojeżdżających z Jeżyc. Rozpoczęła się praca duszpasterska, o czym szczegółowo warto przeczytać na naszej stronie www w dziale o historii parafii. W 1971 roku został utworzony przez Księdza Arcybiskupa przy kaplicy cmentarnej ośrodek duszpasterski p.w. św. Barbary i rozpoczęto starania o budowę kościoła obok cmentarza. W połowie lat 80 - tych objęto teren cmentarza ochroną konserwatorską. W październiku 1995r. wznowiono chowanie zmarłych na cmentarzu parafialnym przy ulicy Nowina 1. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy proboszczami z parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana i p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, cmentarz znalazł się w zarządzie parafii na terenie, której obecnie się mieści tj. parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza. Od tamtego czasu na terenie cmentarza zaszło wiele zmian, które miłośnicy tego zabytku zapewne zauważyli. Z tym można się szczegółowo zapoznać w dziale „inwestycje cmentarza”. W 2005 roku obchodziliśmy 100-lecie Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego. 30 października w kaplicy św. Barbary otwarto wystawę zdjęć obrazujących historię naszej nekropolii.  Wydano też skrócone opracowanie dziejów cmentarza. Kurator wystawy – p. Adriana Podmostko-Kłos, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, tworząc wystawę zebrała repliki dokumentów historycznych i zadbała o należyty wystrój. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających nasz cmentarz w czasie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W następnych dniach wystawa była eksponowana na balkonie kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza, a potem w kościele Najśw. Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach. 1 listopada 2005 r. jubileuszowym uroczystościom przewodniczył oczywiście Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki. Byli też obecni Pan Senator Przemysław Alexandrowicz wraz z małżonką, przedstawiciele Władz Miejskich, które sfinansowały nawierzchnię i otoczenie przy pomniku Serca Pana Jezusa. Były samorządy lokalne, Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim, przedstawiciele Rad Osiedli, kierownictwo i pracownicy cmentarza, kapłani szczególnie związani z naszym cmentarzem i oczywiście pełen kościół wiernych. Wpierw odprawiono Eucharystię sprawowaną z liturgii Wszystkich Świętych. W czasie kazania Ksiądz Arcybiskup nawoływał do dążenia ku świętości. Mówił o tym jak wielką rolę odgrywali święci w historii Kościoła i świata. Mówił też o historii naszego cmentarza i wymienił licznych znamienitych poznaniaków, którzy tu spoczywają. Potem uczestniczyliśmy w procesji z pięcioma stacjami, w czasie której Ksiądz Arcybiskup poświęcił nowy krzyż cmentarny i modlił się przy grobie ks. Czesława Meyera, założyciela cmentarza. Z okazji jubileuszowej uroczystości ukazała się okolicznościowa książka (album) autorstwa Aleksandry Węckiej. Wydanie zainspirowane zostało przez Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim. Ono też zorganizowało i organizuje corocznie kwestę na cmentarzu, przeznaczoną w całości na konserwację zabytkowych nagrobków. Dwa razy każdego roku odbywają się na naszym cmentarzu uroczystości patriotyczno – religijne. Pierwsza (w sobotę po 1 września) z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej organizowana jest przez Radę Osiedla Ogrody w kwaterze żołnierzy września, druga w święto Niepodległości 11 listopada organizowana przez Radę Osiedla Jeżyce przy pomniku Najsw. Serca Pana Jezusa.