Historia parafii 1991-2000

Bezpośrednim przygotowaniem do poświęcenia świątyni była pierwsza Misja Święta w parafii (w dniach 3-4 października 1991 roku). Konsekracja Kościoła p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza dokonana została 6 października 1991r. przez ks. Abpa Jerzego Strobę. Był to dzień szczególnego dziękczynienia Panu Bogu, a jednocześnie okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim ludziom zaangażowanym w powstanie parafii oraz parafialnej świątyni. Chociaż zasadnicza budowa świątyni była już ukończona prace wykończeniowe trwały jeszcze kilka następnych lat i właściwie po dzień dzisiejszy, każdego roku dokonuje się kolejnych upiększeń, niewielkich modernizacji, czasem poprawek. Należy zauważyć także, że na terenie parafii powstały po roku 1990 nowe miejsca sprawowania Eucharystii, a mianowicie dwie kaplice szpitalne w szpitalach przy ul. Szamarzewskiego, ul. Szpitalnej oraz kaplica w domu zakonnym (jedynym na terenie parafii) należącym do sióstr Pallotynek, które zamieszkały od września 1989r. przy ulicy Swojskiej. Kolejne ważne daty w życiu wspólnoty parafialnej wiążą się z rokiem 1995. Najpierw nadzieja, później radość z powodu sukcesu w wieloletnich staraniach o przywrócenie funkcji grzebalnej zabytkowemu cmentarzowi, który w tak trwały sposób związany jest z historią parafii (stało się to faktem w maju 1995r.). Jednocześnie zaś skutecznie tłumiła tą radość wzrastająca z każdym dniem świadomość, że jako pierwszy pochowany będzie, od kilku lat poważnie chorujący, pierwszy Pasterz parafii, budowniczy Kościoła, bez reszty oddany swojej wspólnocie, ks. prałat Bolesław Jurga - zmarł 15 lipca 1995r., pochowany został w dniu 20 lipca w wybranym przez siebie miejscu. Nowym proboszczem został ks. dr Zbigniew Sujkowski - dotychczasowy ojciec duchowny kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Jubileuszowy wymiar miał rok 1996, w którym mijało:

- 30 lat od ustanowienia kaplicy św. Barbary (1966r.)

- 25 lat od ustanowienia Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego i jego rektora ks. Bolesława Jurgi (1971r.)

- 15 lat od erygowania parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza oraz wydania pozwolenia na budowę kościoła (1981r.)

- 10 lat od pierwszej Pasterki w nowym kościele (1986r.)

- 5 lat od parafialnego Kongresu Eucharystycznego i konsekracji Kościoła. Wspólnota parafialna przygotowała się do obchodów jubileuszowych poprzez rekolekcje przez 6 kolejnych niedziel oraz październikową modlitwę różańcową, a później jeszcze podczas triduum bezpośrednio przed uroczystą Mszą Św. odprawioną przez Ks. Abpa Jerzego Strobę w niedzielę 10 listopada 1996r. jako wyraz jubileuszowego dziękczynienia za dar świątyń w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. Urządzona wtedy wystawa obrazująca dzieje parafii, pozwoliła starszym parafianom przypomnieć sobie przebytą drogę, zaś młodszym uświadomiła historyczną przeszłość, z której bardzo często nie zdawali sobie sprawy. Przy okazji tego małego jubileuszu wmurowano na frontowej ścianie kościoła tablicę upamiętniającą Księdza Bolesława Jurgę - pierwszego proboszcza. Podczas powodzi na Śląsku w roku 1997 parafianie wykazali niezwykłą ofiarność. Poza akcją ogólnodiecezjalną wysłano razem z parafią św. Jerzego 6,5 tonową ciężarówkę z pomocą humanitarną, a nowo powstały Oddział Akcji Katolickiej pokierował zakupem dwóch wagonów węgla dla powodzian i wysyłką paczek przez nasze rodziny do 124 dzieci w Michałowicach. Wysyłkę paczek ponowiono jeszcze dwa razy z okazji Świąt. Powstały w ten sposób utrzymywane dłużej więzi między rodzinami w Michałowicach, a naszymi. W Jubileuszowym Roku 2000 parafianie głębiej traktowali życie religijne: zwłaszcza sakramentalne. Często nawiedzali kościoły jubileuszowe. W trakcie Jubileuszu zostali ustanowieni pierwsi czterej nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Pamiątką po Jubileuszu pozostała nowa figura Chrystusa Dobrego Pasterza poświecona na specjalnej uroczystości przez Ks. Biskupa Grzegorza Balcerka. W tymże roku przypadła też 10. rocznica istnienia młodzieżowego zespołu muzycznego, biblioteki parafialnej i wigilii dla osób samotnych.

Pod koniec Roku Jubileuszowego rozpoczynają się trzy nowe inicjatywy: powstanie gazety parafialnej "Dobra Nowina", rozpoczęcie wykładów pierwszopiątkowych i koncertów adwentowych. Będzie o nich mowa w następnym dziesięcioleciu.